Økonomi

Boligafgiften for boliger på 93 m2 er 3.279 kr. pr. måned. For de store boliger på 108 m2 er den månedlige boligafgift 3.806 kr. I begge tilfælde kommer hertil et acontobeløb til vand/varme. Den typiske udgift til vand/varme er i dag ca. 800 kr. pr. måned for en almindelig familie med to voksne.

Vi har 5 garager og ca. 40 carporte. Prisen for leje af carport er 175 kr pr. måned, og prisen for leje af garage eller carport med tilhørende redskabsrum er 200 kr. pr. måned.

Prisen for at benytte vaskeriet fremgår af ophæng i vaskeriet.

Der er ingen ekstra udgifter til fælleshuset eller andet.

Andelsværdien reguleres hvert år, når det foregående års regnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling. Pt. er andelsværdien fastsat til 570.990 kr for en bolig på 93 m2 og 663.094 kr for en bolig på 108 m2. Andelsværdien fastsættes med udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering. Ved handel med andele beregnes en maksimal handelspris, der er andelsværdien + evt. forbedringer (typisk renovering af badeværelse og/eller køkken samt evt. lydisolering).

Den offentlige ejendomsværdi er i dag 73 mill. kr. Foreningens kreditforeningslån (med afdrag) udgør ca. en tredjedel af ejendomsværdien. Der er ikke andre lån. Generelt kan man konstatere, at foreningen har en meget sund økonomi.

Vedligeholdelsesplan