Økonomi

Boligafgiften for boliger på 93 m2 er 3.279 kr. pr. måned, mens den for de store boliger på 108 m2 er 3.806 kr. pr. måned. I begge tilfælde kommer der desuden et acontobeløb til vand/varme. Den typiske udgift til vand/varme er i dag ca. 1.000 kr. pr. måned for en almindelig familie med to voksne.

Vi har 5 garager og cirka 40 carporte. Prisen for leje af en carport er 175 kr. pr. måned, og prisen for leje af en garage eller carport med tilhørende redskabsrum er 200 kr. pr. måned.

Prisen for at benytte vaskeriet fremgår af opslag i vaskeriet. Der er ingen ekstra udgifter til fælleshuset eller lignende.

Andelsværdien reguleres hvert år, når det foregående års regnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling. Pt. er andelsværdien fastsat til 593.899 kr. for en bolig på 93 m2 og 689.698 kr. for en bolig på 108 m2. Andelsværdien fastsættes med udgangspunkt i den offentlige ejendomsvurdering. Ved handel med andele beregnes en maksimal handelspris, der er andelsværdien plus eventuelle forbedringer (typisk renovering af badeværelse og/eller køkken samt eventuel lydisolering).

Den offentlige ejendomsværdi er i dag 73 mio. kr. Foreningens kreditforeningslån (med afdrag) udgør ca. en tredjedel af ejendomsværdien. Der er ikke andre lån. Generelt kan man konstatere, at foreningen har en meget sund økonomi.

Vedligeholdelsesplan

Nøgleoplysninger