Information

Husudvalg: På generalforsamlingen vælges hvert år et husudvalg, der består af to bestyrelsesmedlemmer og to generalforsamlingsvalgte andelshavere. Husudvalget fører løbende tilsyn med Bakkehuset og sørger for indkøb af diverse forbrugsvarer (sæbe, papir plastposer mv.)

Udlån: Bakkehusets sal og dets faciliteter kan kun udlånes til Bakkedragets beboere til deres egne arrangementer. Dog kan udlån ske på vegne af nære familierelationer (børn, børnebørn, søskende, forældre), såfremt man selv er en del af arrangementet.
Udlån til lokale aktiviteter (blokmøder, fællesspisning, kulturelle arrangementer mm.) er gratis.
Værelserne kan kun udlånes til Bakkedragets beboere til deres overnattende gæster.
Udlån af faciliteterne sker via henvendelse pr. mail til abbakkedraget@ab-bakkedraget.dk.

Booking: Bookning kan tidligst ske 12 måneder i forvejen.
Betaling: Det fulde beløb betales ved booking. Reservationen træder først i kraft, når beløbet er indgået.

Der gælder følgende regler omkring aflysning eller ændring af bookede datoer:
1. Ved ændring af en booket og betalt dato fra én dato til en anden, følger det betalte beløb med, såfremt ændringen sker med mere end ½ års varsel. Den nye dato skal være fastsat, når ændringen aftales.
2. Ved ændring af en booket og betalt dato med ½ års varsel eller mindre sker der ingen refusion, beløbet er tabt.
3. Ved aflysning af en booket og betalt dato refunderes det indbetalte beløb med fradrag af et gebyr på kr. 100, såfremt aflysningen sker med mere end ½ års varsel.
4. Ved aflysning af en booket og betalt dato med ½ års varsel eller mindre sker der ingen refusion, beløbet et tabt.

Nøgler: Nøgle(r) leveres via brevsprække inden bookingtidspunkt.

Tjekliste: Efter brug afleveres en underskrevet tjekliste sammen med nøgle(r).