Drift

Lån af faciliteterne sker via kontoret. Bookning kan ske op til 12 mdr. i forvejen.
På generalforsamlingen vælges hvert år et husudvalg, der består af to bestyrelsesmedlemmer og to generalforsamlingsvalgte andelshavere. Husudvalget fører løbende tilsyn med Bakkehuset og sørger for indkøb af diverse forbrugsvarer (sæbe, papir plastposer mv.)

Efter brug afleveres en underskrevet tjekkliste sammen med nøgle(r).