Info til nye beboere

Velkommen som beboer i vores andelsboligforening.
At være en del af en andelsboligforening betyder, at man har købt sig ind i et fællesskab, hvor der er
både rettigheder og pligter, da foreningen er ejet af os alle sammen i fællesskab.
Andelstanken bygger på, at man som andelshaver har et ansvar overfor fællesskabet. Dette gælder
både i form af den økonomiske hæftelse, vedligeholdelse af sin andel, at deltage i drift- og
vedligeholdelsesbeslutninger samt at bidrage til en vis grad af socialt fællesskab med foreningens
øvrige beboere.
Et godt naboskab er med til at skabe bedre vilkår for alle beboerne i vores andelsboligforening.
Nedenfor er oplistet nogle ting, vi ønsker, du særligt bør være opmærksom på, når du bor i vores forening.
Vi henviser også til foreningens hjemmeside, hvor du kan læse mere: www.ab-bakkedraget.dk

Hjertestarter

Foreningen har en hjertestarter, som er placeret lige indenfor den første og ulåste dør til vaskeriet.

Vis hensyn

Vis hensyn til dine naboer og øvrige beboere. I vores boliger er der lydt og derfor bør du tage hensyn
til naboer og øvrige beboere, både når du er indenfor og når du er udenfor.
Tænk over, hvordan du selv vil være en god nabo.

Blokkene

Beboerne i de 8 blokke har hver især forskellige pligter, der skal tages vare på. Det er f.eks., at
udeområderne omkring jeres blok holdes pæne og at hækkene klippes. Vi opfordrer derfor til, at nye
beboere deltager i de fælles møder/arrangementer, der måtte blive afholdt i blokkene. Hver blok er i
øvrigt repræsenteret ved en blokrepræsentant, som man altid kan henvende sig til ved spørgsmål,
der vedrører blokken.
Vi vil gerne opfordre til, at man hjælper dem, der af den ene eller anden årsag ikke selv kan
Til hver blok hører et cykelrum. I cykelrummet er der til hver bolig et opbevaringsrum, ligesom der
findes et fælles rum til opbevaring af f.eks. klapvogne, grills mm. (forhør dig i din egen blok, hvad
rummet må anvendes til).

Vaskeri

Der er i foreningen et fælles vaskeri med vaskemaskiner og tørretumblere, som man kan benytte
mod betaling, der opkræves sammen med boligafgiften. Der forefindes desuden en damprulle. Ved
indflytning i boligen kan man få udleveret en brik, der giver adgang til maskinerne. Der er ingen
tidsreservation, men man kan downloade en app, hvor man kan se, om maskinerne er i brug.
Udenfor vaskeriet er der en tørreplads.

Bakkehuset

Bakkehuset har sal og køkken, der kan lejes af foreningens beboere til egne private arrangementer.
Desuden er der under Bakkehuset to værelser med hver to senge og fælles badeværelse, som også
kan lejes (se mere om booking og priser på hjemmesiden)

Legeplads

Legepladsen og fodboldbanen er til fri afbenyttelse og på eget ansvar.

Petanquebane

På græsplænen ud for blok B er der en petanquebane, som er til fri afbenyttelse for beboerne.

Vaskeplads til biler

Vaskepladsen til biler kan benyttes af beboerne. Der er adgang til vand og el ved pladsen. Støvsuger
til låns forefindes i værkstedet.

Værksted

Nedenfor bil-vaskepladsen er der et lille værksted, som man gerne må benytte. Husk at rydde
op efter brug.

P-pladser

Al parkering skal foregå indenfor de afmærkede båse. Det gælder både beboere og gæster.

Garager/carporte

Garager og carporte udlejes til beboerne efter anciennitet og må således kun benyttes af beboerne.

Motorcykelparkering

Overdækket motorcykelparkering kan lejes så længe der er plads. Parkeringen findes uden for det lille værksted.
Henvendelse om dette kan ske til foreningen pr. mail.

Trailer

Foreningen har en trailer, som man kan leje. Booking foregår ved at sende en mail til foreningen.

Skralderum

Foreningen har i alt 3 skralderum, som frit kan benyttes af beboerne. Sorteringen skal respekteres.
Der findes klistermærker på/ved de forskellige containere. Man kan også se nærmere på:
silkeborgforsyning.dk/affaldssortering

Haveaffald mm.

Al haveaffald skal man enten selv bortskaffe eller det skal køres ned på ”trekanten”, hvor
komposten findes.

Husdyr

Det er ikke tilladt at have hund i foreningen. Man må have kat, som skal holdes i snor, når den er
udenfor

VVS-arbejder

Når der skal laves VVS-arbejder, der påvirker det fælles varme- og vandsystem, må man KUN bruge
Kjellerup VVS. Alt andet VVS-arbejde SKAL udføres af autoriseret VVS-installatør.

El-arbejder

Når der skal laves el-arbejder, anbefaler vi at bruge Kragelund El, da de kender vores system. Under
alle omstændigheder SKAL arbejdet udføres af autoriseret el-installatør.

Facebook

Der er oprettet en facebookside af og for beboere på Bakkedraget, hvor du er velkommen til at
melde dig ind.

Kontakt til bestyrelsen

Foreningens bestyrelse kan altid kontaktes på mail: Skriv til A/B Bakkedraget