Fællesarealer

Ansvarsområder for vores fællesarealer

Oversigtsbilledet forneden viser hvem der har ansvaret for at holde hække, bede, træer og buske i nærområdet.

Rød er den enkelte boligs, blå er blokkens og grøn er foreningens ansvar.

Fællesarealer