Affaldssortering

Vi vil gerne opfordre til, at man er obs på den nye affaldssortering. Affaldsrummet i den nordlige
ende skal bruge det midterste affaldsskur til farligt affald/miljøaffald. Der sidder labels på de grå kasser, så man kan se, hvor tingene skal være. Der kommer yderligere en grå kasse med en rød label på. Denne kasse er til kemikalieaffald. Hvis man er i tvivl om noget i forbindelse med sorteringen kan man kontakte kommunen eller evt. se vedhæftede fil.